haiku-guesthouse

haiku-guesthouse

haiku guesthouse เกิดจากแรงบันดาลใจในบทกวีสามบรรทัดสไตล์เซ็นของญี่ปุ่น ที่มีความเรียบง่าย กระชับ ตรง สงบ ลึกและงดงาม โดยมีกวีไฮกุที่โด่งดังคือ อิตสะ, บะโช, ชิกิ, บุชน ที่เขียนกวีไฮกุจนรุ่งเรืองและเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น

haiku guesthouse จึงทำห้องเพื่อพูดถึงบทกวีของ 4 กวีไฮกุ โดยเชื่อมโยงบรรยากาศและความคิดสร้างสรรค์ที่ซ้อนไว้ในแต่ละบทไฮกุของกวีทั้ง 4
แยกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องอิตสะ, ห้องบะโช, ห้องชิกิ และห้องบุชน
แต่ละห้องจะนำบทกวีของแต่ละคนใส่ไว้

haiku guesthouse จึงประกอบไปด้วยห้องนอนทั้งสี่ และนอกเหนือจากนั้น เป็นห้องนั่งเล่นรวม เป็นอาคารยาวที่เป็นพื้นที่กิจกรรมรวมที่ทุกคนจะสามารถนั่งอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ดูหนัง หรือพักผ่อน

ไม่ได้คาดหวังให้เป็นรีสอร์ท โรงแรม หรือห้องพักหรู แต่ haiku guesthouse ต้องการเป็นพื้นที่ที่เรียบง่าย เหมาะแก่การ “หยุด” นิ่ง เพื่อมองเห็นอะไรบางอย่าง แม้แต่ตัวเอง

อาจจะไม่มีระบบ ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีในสิ่งที่โรงแรม รีสอร์ทมี แต่เราก็พยายามอำนวยความสะดวกเท่าที่จะทำได้

หากมีโอกาสลองพิจารณา haiku guesthouse เพื่อเป็นอีกทางเลือกของการพักอีกหนึ่งทาง

[mappress mapid=”2540″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *