บ้านไร่-เทพไกรวัลย์

บ้านไร่-เทพไกรวัลย์

บ้านไร่เทพไกรวัลล์ เรือนรับรองที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของผู้ซึ่งรักและชื่นชมในกลิ่นไอของธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศของสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางหุบเขา ที่มีลำธารธรรมชาติไหลลัดเลาะผ่านอาณาเขต ท่านสามารถชื่นชมเนินทุ่งที่ทอดตัวท่ามกลางพรรณไม้ธรรมชาติ พรรณพฤกษชาติและพืชพรรณเกษตรที่เรียงรายและสอดแทรกกันอย่างกลมกลืน

ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งธรรมชาติของเนินทุ่งที่รายรอบบ้านไร่เทพไกรวัลล์ เราได้รังสรรค์เรือนรับรองและอาคารเอนกประสงค์ อันพร้อมสรรพด้วยความสะดวกสบายในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ท่านสามารถประกอบกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาและพักแรมได้ภายในอาณาบริเวณบ้านไร่เทพไกรวัล์อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยบรรยากาศของธรรมชาติและเรือนรับรองที่อิงแอบกันอย่างกลมกลืน ท่านจะพบกับความสงบและสามารถชื่นชมความงามของแสงแดดที่ทอแสงผ่านทิวไม้ในยามรุ่งอรุณให้ความกระฉับกระเฉงเตรียมพร้อมรับวันใหม่ และในยามอาทิตย์อัสดง แสงแดดอ่อนอันอบอุ่นจะโอบล้อมให้ความสงบและผ่อนคลาย กอปรกับในช่วงฤดูฝนเราขอเชิญท่านผู้รักการท่องเที่ยวและธรรมชาติ มาเยือนและสัมผัสกับความงดงามของทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และสายน้ำตกชุ่มฉ่ำ

[mappress mapid=”2279″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *