บึงแก่นนคร

บึงแก่นนคร

บึงแก่นนคร
บึงบอน คือชื่อเก่าของบึงธรรมชาติคู่เมืองของแก่น เป็นบึงรูปวงรีขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากที่จะเป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ “เจ้าเพียเมืองแพน” ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของชาวเมืองขอนแก่น เพราะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมในการที่ใช้เป็นพื้นที่พบปะ พักผ่อน ออกกำลังกาย รวมถึงรับประทานอาหานที่ร้านอาหารซึ่งมีอยู่มากมายบริเวณรอบบึง ทำให้บรรยากาศรอบบึงแก่นนครมีความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงดึกดื่นกันเลยทีเดียว ภายในสวนบริเวณรอบๆ มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปต่างๆ ที่สวยงาม และมีความร่มรื่นสวยงามจากต้นคูนและไม้ดัดสวยงามอีกมากมาย

[mappress mapid=”2433″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *