น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามในช่วงหน้าฝน หลังจากที่ผ่านแล้งมานาน สายฝนที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าก็มาเติมเต็มจนก่อเกิด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำไหลผ่านไปตลอดจนถึงฤดูแล้งอีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงต้นฝนคือเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคมน้ำตกอาจไม่เหมาะแก่การเที่ยวชมนัก แต่ในช่วงปลายฝนคือในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคมน้ำตกจะมีความสวย งามท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี ในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตกเป็นจำนวนม

[mappress mapid=”2272″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *