The View Village

The View Village
ร้านอาหารบรรยากาศดี ริมแม่น้ำ อาหารอร่อย ปัจจุบันมี 4 สาขา เลือกสาขาที่ใกล้บ้านคุณนะคะ
สาขา กรุงเทพ,พัทยา,เชียงใหม่,เวียงจันทน์
กรุณาโทรสำรองโต๊ะล่วงหน้านะคะ
2525 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขต บางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10120
โทร :02-6891393-7
แฟกส์ :02-6891397
อีเมล : Info@view-goodview.com

[mappress mapid=”2561″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *