Maker di Metro

Maker di Metro

ร้านกาแฟที่มีรายละเอียดเล็กน้อยๆ ซ่อนอยู่ในทุกๆ อณูของร้าน ตั้งแต่ฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ไปจนถึงเมนูของว่างและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการคิดมาแล้วว่า จะจัดวางสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้โชว์ความสวยงามในตัวเองออกมาได้มากที่สุด ดังนั้นเครื่องดื่มทุกแก้ว และขนมทุกอย่างของร้าน Maker di Metro จึงไม่ได้มีเพียงความอร่อยให้ลิ้มรสด้วยลิ้นเท่านั้น แต่ยังมีความสวยงามให้ลิ้มรสด้วยสายตาไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ถนนเพชรบุรี (Petchbury33 [ปากซอยเพชรบุรี33])มักกะสัน , ราชเทวี , กรุงเทพมหานคร 10400

[mappress mapid=”2566″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *