ATV Salakphet Adventure ท่องเที่ยวเกาะช้าง

ATV Salakphet Adventure ท่องเที่ยวเกาะช้าง

ATV Salakphet Adventure ท่องเที่ยวเกาะช้าง
http://atv-slpa.com

Trip A (60 Min) ATV 350cc ราคา 1,800 บาท
Trip B (90 Min) ATV 350cc ราคา 2,500 บาท
Trip C (180Min) ATV 350cc-550cc ราคา 4,000 บาท

package 2 days 1 night ราคา8,800 บาท/2ท่าน

day1

9.00 : รอรับลูกค้า ณ ท่าเรือเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำรถมา)
10.30 : เช็คอิน เข้าห้องพัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า
12.00 : ออกผจญภัยธรรมชาติ ไปกับรถ ATV (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ใช้เส้นทางธรรมชาติขึ้นเขาหวายแฉก-ตัดผ่านสวนป่ายางพารา-ผ่านขึ้นเขาใน อ่าวไฟไหม้เส้นทาง 4X4 มุ่งสู่หาดหวายแฉก (แวะเล่นน้ำที่หาด)-แวะจุดชมวิว ประภาคารบ้านสลักเพชร (เก็บรูปภาพทิวเขาแหลม)-ขับเลาะตัดป่าสวนยางโบราณกว่า 100 ปี เป็นป่าดิบทึบ-มุ่งหน้าสู่น้ำตกคีรีเพชร-ขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวคลอง11-เดินทางสู่จุมชมวิวสะพานหิ่งห้อย บ้านสลักเพชร(ทุ่งป่าแสมและป่าโกงกางอันสมบูรณ์ มองเห็นวิวเขาแหลม)
15.00 : พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 : รับประทานอาหารค่ำ (อาหารทะเล ซีฟู้ด)
20.00 : พักผ่อน ณ รีสอร์ท

day 2
8.30 : รับประทานอาหารเช้า
10.00 : เดินทาง ด้วยATV ไปวัดสลักเพชร เพื่อกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นสิริมงคล
11.30 :เช็คเอาท์จากรีสอร์ท
12.00 : ส่งลูกค้า ณ ท่าเรือเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำรถมา) และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Package เดินป่า 2 days 1 night ราคา 3,800 บาท/2ท่าน

day 1
9.30 : รอรับลูกค้า ณ ท่าเรือเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำรถมา)
10.00 : รับประทานอาหารเช้า และเตรียมสัมภาระ เพื่อตั้งแคมป์ บนยอดเขาแหลม 1 คืน
11.30 : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขาแหลม แวะสักการะไหว้พระ เพื่อเป็นศิริมงคล ใช้เวลาเดินทางสู่ยอดเขาแหลมประมาณ 3 ชม.-3ชม.ครึ่ง ระหว่างทางจะพบ สัตว์ต่างๆที่หายาก เช่น นกเหงือก รวมถึงพันธุ์ไม้และต้นไม้ต่างๆ มีวิวเป็นระยะๆ
15.30 : ถึงจุดชมวิวเขาแหลม ยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะช้าง
16.00 : เตรียมที่พัก สำหรับคืนนี้ ในการนอนดูท้องฟ้า และวิวด้านล่างของเกาะช้าง ดวงดาวดินแห่งเขาแหลมเกาะช้างใต้
17.30 : ดูอาทิตย์ตกยามเย็น ที่น้อยคนจะได้มาดูบนยอดเขาแหลมแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
18.30 : รับประทานอาหารค่ำ ณ ยอดเขาแหลม
20.00 : พักผ่อนตามอัธยาศัย

day 2
5.30 : รอดู ความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ ณ ยอดเขาแหลม
7.00 : รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวเก็บสัมภาระ
8.30 : ออกเดินทางกลับ แวะเที่ยวน้ำตกคีรีเพชร
12.00 : เดินทางกลับถึงด้านล่างเขาแหลม
13.00: ส่งลูกค้า ณ ท่าเรือเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำรถมา) และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

[mappress mapid=”2172″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *