โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

โรงแรม ซี เอส.ปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ 99 /9 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โรงแรมที่ออกแบบภายใต้แนวคิดของการธำรง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของปัตตานี ให้ท่านสัมผัสเสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนจังหวัด ปัตตานี
โรงแรม ซี เอส. ปัตตานี ศูนย์รวมการจัดประชุม สัมมนา และงานเลี้ยงในโรงแรม และนอกสถานที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมสัมมนาที่ทันสมัยโรงแรม ซี เอส.ปัตตานีได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่รับรอง และต้อนรับผู้มาเยือนระดับ วี ไอ พี. ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสมเกียรติเสมอ

[mappress mapid=”1733″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *