แหลมโนนวิเศษ

แหลมโนนวิเศษ

แหลมโนนวิเศษ แหลมโนนวิเศษ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะเป็นผืนดินยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ำลำปาว ตั้งอยู่
ทิศใต้ของอำเภอสหัสขันธ์ ในเขตบ้านโนนวิเศษ หมู่ที่ 9
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีบรรยากาศ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทัศนียภาพงดงาม และเป็น
อีกจุดที่ชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์
ชาวบ้านเรียกว่า “แหลมโนนวิเศษ” สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกเช่นนี้
ก็เนื่องมาจาก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ที่มีการอพยพของชาวบ้านโนนศิลา
มาอยู่ตำบลโนนบุรีในปัจจุบัน
โดยนิคม สร้างตนเองลำปาวจะจัดสรรพื้นที่ล็อคเอาไว้ให้ประชาชน
ได้อยู่อาศัย และตรงแหลมโนนวิเศษ ก็เป็นอีกล็อคหนึ่งซึ่งจัดไว้ให้
ประชาชนเช่นกัน โดยเป็นล็อคพิเศษเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็น พื้นที่
ที่สวยงาม

[mappress mapid=”2510″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *