แก่งหินเพิง

แก่งหินเพิง

เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงาม อยู่ในลำน้ำใสใหญ่ เขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 9 (ขญ. 9)
อำเภอนาดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทายและสนุกสนาน
ช่วงฤดูฝนราวเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำหลากล้นแก่งและไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ
เหมาะสำหรับการล่องแก่งหินเพิง การล่องแก่งหินเพิงจะผ่านแก่งต่าง ๆ ได้แก่ แก่งหินเพิง แก่งวังหนามล้อม
แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร แก่งงูเห่า ใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 45 นาที
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่จัดกิจกรรมการล่องแก่งหินเพิงและสามารถพัก ค้างแรมแบบ
แค้มป์ปิ้ง หรือรีสอร์ทในเขตอำเภอนาดีได้

[mappress mapid=”1768″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *