เขากาโรส

เขากาโรส

เป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นทิวเขาหลายลูกสลับทับซ้อนกันอยู่ ล้อมรอบด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ด้วยระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยเวิ้งถ้ำ หินงอกหินย้อย ลากูน เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักเมื่อได้มาพบเห็น มีชะง่อนเพิงผาแปลกตาสวยงาม มีภาพเขียนสีโบราณที่เขียนอยู่บนหน้าผาสูง มีทั้งรูปคนและรูปสัตว์ การเดินทางโดยใช้เรือหางยาวประมาณ 10-15 นาที ก็ถึงเขากาโรสแล้ว และยังสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังเหาะห้อง โดยใช้เวลา 40-45 นาที
นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประมงชายฝั่งจากชาวบ้านได้อีกด้วย

จากหลักฐานของการมีเหลืออยู่ของชาวชุมชนกาโรสในปัจจุบัน ที่อาศัยอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งอยู่บนฝั่งห่างจากเขากาโรสไม่มากนัก จึงได้มีความสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่า ในอดีตเขากาโรสนั้นเป็นที่อยู่ของชนเผ่าโบราณ
เขากาโรสยังประกอบด้วยอ่าวมะขาม เขากะโหลก และเขาเขียน ซึ่งมีถ้ำทะลุและภาพเขียนมากมาย ซึ่งยังสร้างความประทับให้แก่ผู้มาเยือน

[mappress mapid=”2646″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *