อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

จากตัวเมืองพะเยาไปตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1 สายพะเยา-เชียงราย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 754 จะมีทางแยกขวาเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ่างเก็บน้ำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าเที่ยวชม แต่ชื่อเสียงของอ่างเก็บน้ำแม่ปืมถูกชื่อของกว๊านพะเยาบดบัง ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักกันไม่มากนัก แต่ที่นี่ก็มีความสวยงามไม่น้อย ทั้งภาพทิวทัศน์รอบๆอ่าง มุมมองสวยๆยามอาทิตย์ขึ้นและตก หน้าหนาวจะมีหมอกลอยอ้อยอิ่งเหนือผิวน้ำ สวยในบรรยากาศสงบน่าพักผ่อน

อ่าง เก็บน้ำแม่ปืม ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดพะเยามาทางจังหวัดเชียงรายประมาณ 22 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบอ่างเป็นป่าเต็งรังซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์ และมีเส้นทางเดินชมป่าเต็งรังที่มีต้นพลวงเป็นไม้เด่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ การชมทิวทัศน์ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเล่นน้ำ และพายเรือ

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130

[mappress mapid=”1683″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *