อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ แยกซ้ายมือจากถนน ไปน้ำตกสาริกา –
นางรอง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1 ไปตามถนนเขาทุเรียน ระยะทางประมาณ
11 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก แต่มีผิวน้ำกว้าง มีน้ำตลอดปีมีถนนดินรอบอ่าง
ภูมิประเทศ โดยรอบยังมีความงามตามธรรมชาติ ททท. กำลังสนับสนุนให้การพัฒนา
ให้ป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจของประชาชนและ ใช้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ
ของจังหวัดเนื่องจาก มีศักยภาพในการเล่นเรือกรรเชียง เรือแคนูน้ำเรียบ
เรือใบ และวินด์เซริฟ ในบางฤดู

[mappress mapid=”2111″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *