อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อยู่ถนนชยางกูร สาย มุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 23 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอนิคมคำสร้อย เลี้ยวซ้าย เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ที่หมู่บ่านด่านยาวเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่พอสมควร กัักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นวนอุทยานภูหมู ภูแผงม้า และเทือกเขา อื่นๆ สวยงามมาก เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ ในยามว่างในหน้าแล้งน้ำสวยใส สะอาด นอกจากจะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่ง เกษตรกรรมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ และเป็นแหล่งประมงสำหรับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงด้วย

[mappress mapid=”1480″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *