อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง ทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอากศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ประมาณ 603,750 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าส่วนใหญ่เป้นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดงดิบ

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยาน
น้ำตกตาดพรานบา ทางเข้าอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว บริเวณหลักกม.ที่ 20 ไปตามทางหลวงหมายเลข 2211 บ้านห้วยสนามทราย อำเภอหล่มเก่า และแยกขวาเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี
จุดชมวิวถ้ำผาหงส์ ทางเข้าอยู่ตรงบริเวณหลักกม.ที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก – ชุมแพ มีบันไดขึ้นไปยังจุดชมวิวจำนวน 259 ขั้น บนยอดมีหินตะปุ่มตะป่ำอยู่ทั่วไป สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลแหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น
จุดชมวิวภูค้อ อยู่บริเวณกม.ที่ 46 ตามทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก – ชุมแพ เป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ในฤดูหนาวสามารถมองเห็นภูกระดึงและภูผาจิตที่อยู่ข้างหน้าได้
ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน) ทางเข้าอยู่บริเวณกม.ที่ 60 ไปตามทางหลวงหมายเลข 2216 มีความสูงประมาณ 955 เมตร ภายในลักษณะเป็นถ้ำที่มีความสวยงามตามธรรมชาติเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย บริเวณทางเดินภายในยาวประมาณ 400 เมตร มีแสงไฟให้แสงสว่าง บริเวณสุดทางเดินจะม่านหินเรียงรายดูงดงามแปลกตา
สวนสนบ้านแปก ทางเข้าอยู่บริเวณกม.ที่ 49 บนทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก – ชุมแพ ระยะเดินทางเท้าประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสองใบขึ้นอยู่เป็นกลุ่มเพียงชนิดเดียวตามธรรมชาติ ต้นไม้พื้นล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้าและหญ้าเพ็กเป็นจำนวนมาก
สวนสนภูกุ่มข้าว ทางเข้าอยุ่บริเวณกม.ที่ 53 บนทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก – ชุมแพ จากนั้นมีทางถนนลูกรังไปจนถึงสวนสนภูกุ่มข้าวเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสามใบ มีต้นสนขนาดใหญ่ความสูง 30-40 เมตร ขึ้นอยู่หนาแน่นในพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร เมื่อยืนบนยอดภูจะเห็นทิวสนเป็นแนวยาว
ป่าเปลี่ยนสี อยู่บริเวณกม.ที่ 63-70 บนทางหลวงหมายเลข 12 สายหล่มสัก-ชุมแพ ในประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ผืนป่าบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าผสมผลัดใบ ก่อนที่พันธุ์ไม้จะผลัดใบจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติของป่าเปลี่ยนสีที่สวยงามน่าชมยิ่ง ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำทางเดินเท้าสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติในป่าไว้หลายเส้นทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ชอบเดินป่าสามารถชมธรรมชาติได้ทั่วถึง

การเดินทาง
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่บริเวณหลักกม.ที่ 50 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก – ชุมแพ ถ้าเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 เส้นเพชรบูรณ์ – หล่มสัก ถึงสี่แยกหล่มสักประมาณ 39 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงหลักกม.ที่ 50 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ หากเดินทางโดยรถประจำทางสามารถขึ้นรถสายชุมแพ – หล่มสัก จาก อ.ชุมแพ หรือ อ.หล่มสัก โดยมีรถออกทุกชั่วโมง

[mappress mapid=”571″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *