อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน

ตั้งอยู่ทีตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 สายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 32 กม. ถีงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน มีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลบุพราหมณ์ ในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี, อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.กม. หรือ 1,400,000 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ภายในอุทยานฯมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ ป่าลาน น้ำตกเหวนกกก และสวนพักผ่อน

[mappress mapid=”1774″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *