อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล (วัดคาทอลิก)

อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล (วัดคาทอลิก)

วัดคาทอลิกจันทบุรีหรืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี มีการซ่อมแซมบูรณะมาโดยตลอดรวม 5 ครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ.2528 ได้มีการจัดงานฉลองวัดคาทอลิกจันทบุรีครบรอบ 75 ปี ขึ้นในปีดังกล่าวด้วย ปัจจุบันมีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิคภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญองค์ต่าง ๆ มีความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง นับได้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และงดงามมาก
ด้านหน้าโบสถ์มีสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำจันทบุรี ระยะทางประมาณ 50 เมตร เชื่อมกับย่านการค้าเก่าแก่ของจันท์ที่เรียกว่าย่านท่าหลวง หรือชุมชนตลาดล่าง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวญวนที่ลี้ภัยสงคราม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีบ้านเรือนเป็นเรือนแถวอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี นับเป็นเสน่ห์ของตัวเมืองจันท์ วิธีที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมชุมชนท่าหลวงหรือชุมชนตลาดล่าง คือการเดิน เพราะเป็นถนนแคบ ๆ และมีปัญหาที่จอดรถ หากเดินเที่ยวชมบริเวณเส้นทางนี้ก็จะมีของกินที่น่าลองแวะชิมหลากหลายชนิด เช่น ขนมไข่ผิง มีร้านกาแฟเล็ก ๆ สำหรับนั่งพักระหว่างทาง

[mappress mapid=”2419″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *