อาคารแสดง แสง สี เสียง วีรกรรมท้าวสุรนารี

อาคารแสดง แสง สี เสียง วีรกรรมท้าวสุรนารี

เมื่อท่านได้ไปเมืองโคราช ถ้าไม่ได้แวะไปสักการะอนุสาวรีย์คุณย่าโม ก็เหมือนท่านยังไปไม่ถึงโคราช และต่อจากนี้เมื่อท่านได้สักการะคุณย่าแล้ว เดินผ่านสวนสุรนารีหรือสวนรักไปอีกประมาณ 100 เมตร ข้ามถนนไปทางสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนคนโคราช เป็นรูปปั้นบรรพบุรุษของชาวโคราชหลายท่านที่กำลังตั้งท่าเพื่อต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน ตั้งอยู่กลางสวนน้ำพุล้อมรอบ สังเกตทางด้านขวาติดกันจะเป็นอาคารป้อมปราการสีขาวขนาดใหญ่ อาคารนี้คืออาคารแสดง แสง สี เสียง ท้าวสุรนารี จะมีเรื่องราวที่แสดงให้เห็นเป็นตอนเริ่มจากวิถีชีวิตของชาวเมืองโคราชในสมัยอดีต ไปจนถึงการต่อสู้เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย วีรกรรมอันหาญกล้าของท้าวสุรนารีและบรรพบุรุษของชาวโคราช ท่านสามารถแวะเข้าไปชมได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดเฉพาะวันจันทร์ เปิดตั้งแต่เวลา 0900-18.00 น. และเปิดแสดงทุก 1 ชั่วโมง

เทศบาลนครนครราชสีมาก็ได้ทำพิธีเปิดอาคารแสดง แสง สี เสียง วีรกรรมท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ภายหลังจากปิดเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในอาคารให้สวยงามและมีสภาพที่สมบูรณ์ ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ซึ่งต้องการเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาประวัติศาสตร์การสู้รบของท่านท้าวสุรนารีและบรรพบุรุษของชาวโคราช โดยใช้ระบบ แสง สี เสียง ประกอบใช้เวลาเพียง 12 นาที ท่านก็จะทราบถึงประวัติศาสตร์การสู้รบของท่านท้าวสุรนารี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองโคราช

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้เทศบาลนครนครราชสีมาดูแล ภายในอาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี จัดให้มีระบบการแสดง เสียง สี เสียง ที่สวยงาม
ชวนให้เกิดจินตนาการถึงภาพวีรกรรมอันห้าวหาญของท่านท้าวสุรนารี และบรรพบุรุษชาวโคราช ซึ่งได้รักษาเอกราชให้แก่ชาติไทย
ใช้เวลาชม 15 นาที เปิดแสดงวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

[mappress mapid=”2039″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *