อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือ ท้าวโสมพะมิตร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์ มีขนาดกับเท่าตัวจริงยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ได้สละทรัพย์สินก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์นี้ ซึ่งเดิมทีบริเวณหมู่บ้านที่ตั้งเมืองกาฬสินธุ์ในปัจจุบันนี้มีชื่อว่า แก่งสำโรง อยู่ติดชายดงสงเปลือยริมฝั่งลำน้ำปาว ด้านทิศตะวันออก มีดินอุดมสมบูรณ์ดี เป็นที่อยู่อาศัยของพวกละว้า สำหรับบรรพบุรุษของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคนไทยเผ่าหนึ่งเรียกตัวเองว่า “ลาว” หรือ “อ้ายลาว” มีถิ่นอาศัยอยู่ที่นครเวียงจันทร์เมื่อประมาณ พ.ศ.2320 ก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 ปี

[mappress mapid=”2501″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *