สุสานหอย 75 ล้านปี

สุสานหอย 75 ล้านปี

สุสานหอย 75 ล้านปี เป็นซากดึกดำบรรพ์ (Fossil) ขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการทับถมของเศษซากหอยและสารอินทรีย์ต่าง ๆ โดยมีน้ำประสานธาตุปูนเป็นตัวจับให้กลายเป็นแผ่นหินแข็งครอบคลุมพื้นที่หลายสิบหลายร้อยตารางเมตร ปรากฏการณ์สุสานหอยดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับสถานที่เพียงแค่ 3 แห่งในโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทย ณ ริมชายหาดบ้านแหลมโพธิ์

เมื่อมองจากรูปร่างภายนอกโดยทั่วไปอาจจะเห็นว่าแผ่นพืดหินแข็งของสุสานหอย 75 ล้านปีนี้มีลักษณะคล้ายกันกับแผ่นคอนกรีตแตก ๆ ธรรมดา ๆ แต่หากว่าลองเข้าไปเพ่งพินิจพิจารณาดูใกล้ ๆ พื้นผิวหน้าตัดของพืดแผ่นหินแข็งดังกล่าวก็จะพบว่า มีหอยตัวเล็ก ๆ จำนวนมากฝังอยู่ในพืดแผ่นหินแข็งอย่างชัดเจน

[mappress mapid=”2645″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *