สวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

กลางเมืองตรัง มีสวนสาธารณะเล็กๆ ของเทศบาลนครตรัง ที่นี่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี”

[mappress mapid=”2226″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *