สวนรุกขชาติซับชมภู

สวนรุกขชาติซับชมภู

สวนรุกขชาติซับชมภู ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยความเห็นชอบของสภาตำบลบ้านโภชน์ร่วมกับปลัดอำเภอและป่าไม้อำเภอหนองไผ่ บนพื้นที่ของวัดซับชมพูบางส่วน

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง มีน้ำตกจำนวน 3 แห่ง ที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ คือน้ำตกซับชมภู (หินงาม) น้ำตกซับชมภู (ไทรงาม) และน้ำตกซับชมภู (ธารงาม) สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร

จุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกซับชมภู (หินงาม)
หลวงพ่อเขียน

พรรณไม้ในสวน
พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งริมลำธาร มีต้นยางนาขนาดใหญ่หลายต้น ต้นที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นรอบวงกว่า 7 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง
– อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

การคมนาคม
สวนรุกขชาติซับชมพูตั้งอยู่ที่บ้านซับชมภู หมู่ 8 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอ หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด เพชรบูรณ์ 75 กม. ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (อำเภอหล่มสัก-สามแยกพุแค จังหวัดสระบุรี) ตรงแยกเข้าตลาดบ้านโภชน์ ผ่านหมู่บ้านซับชมภู และโรงเรียนบ้านซับชมภู แล้วถึงทางแยกเข้าสวนรุกขชาติ

[mappress mapid=”548″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *