ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ในเรื่องนิทรรศการ โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ

ชั้นล่างของตัวอาคาร

เป็นนิทรรศการในเรื่องของภูมิศาสตร์ การเกิดของภูเขาไฟ และแร่ธาตุต่างๆในภาคอีสาน
จัดแสดงเรื่องแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัด บุรีรัมย์ มีโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ อย่างเช่น สมัยทราวดี สมัยลพบุรี และ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
นิทรรศาการประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องจำหน่ายของที่ระลึก มีการจำหน่าย เช่น หนังสือ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณและวัฒนธรรม และ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ เป็นต้น
เป็นห้องคลังโบราณและวัตถูโบราณทางวัฒนธรรม

ชั้นบนของตัวอาคาร

เป็นนิทรรศการของช้างกับส่วย มีเครื่องมือจับช้าง มีอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องประกอบพิธีของหมดช้าง ฯลฯ
นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและความเชื่อ ข้างในจะประกอบด้วย พระพุทธรูปหิน และเทวรูปสำริด
นิทรรศการผ้าและวิถีชีวิต เป็นผ้าเป็นผลงานของชาวอีสานใต้ มีการแสดงลายผ้าประเภทต่างๆ
แสดงในเรื่องของเตาเผาจำลอง มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริเวณใกล้เคียง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใต้ยอดปรางค์ เป็นภาพที่เกี่ยวกับ กิจกรรมประเพณีสิบสองเดือน หรือฮีตสิบสองของชาวอีสานโดยเน้นประเพณีอีสานใต้
จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวบุรีรัมย์ มีทั้ง ไทยเขมร ไทยลาว ไทยโคราช และ ไทยส่วย เป็นต้น
ห้องสมุดวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ประเพณี วรรณกรรม โบราณคดี ฯลฯ
แสดงการประชุมไพร่ฟ้าประชาชนของ ของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในคราวยกทัพมาปราบอริราชศัตรู และทรงจัดตั้งหัวเมืองแปะเป็นอีกหัวเมืองแห่งหนึ่ง เป็นประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผานูนสูง

[mappress mapid=”1858″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *