ศาลาแก้วกู่

ศาลาแก้วกู่

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา พื้นที่ 42 ไร่ ในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตรนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความแปลกตาด้วยความแปลกใจเพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ (พ.ศ.2476-2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้โดยปรารถนาให้ “อุทยานเทวาลัย” หรือ “ศาลาแก้วกู่” หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า “วัดแขก” เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง


ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก เป็นอุทยานขนาด 42 ไร่ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ประดิษฐานรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน
ที่อยู่: ตำบล วัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
บุคคล: พระโคตมพุทธเจ้า
ผู้สร้าง: ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์
ความสูงสูงสุด: 25 เมตร (รูปปั้นที่สูงที่สุด)
ที่ตั้ง: ชุมชนบ้านสามัคคี อำเภอเมือง
จังหวัด: จังหวัดหนองคาย
ศาสนา: พุทธ คริสต์ ฮินดู ความเชื่อพื้นบ้าน

[mappress mapid=”2670″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *