วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม จ.กาฬสินธุ์ มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย ใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสงยางมีความโดดเด่นคือ นิยมแกะสลักภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก มีใบเสมาจำลองหลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด สลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระเจ้า
ใบเสมาเมืองฟ้าแดด ใบเสมาหินทรายที่สลักภาพพุทธประวัติ และเป็นแหล่งเดียวซึ่งพบมากที่สุดในประเทศไทย ทศชาติชาดกี่พบมีพระเตมีย์ พระมหาชนก สุวรรณสาม พระภูริทัต พระจันทรกุมาร และพระเวสสันดร นอกจากนี้ใบเสมาที่เล่าเรืองทางทศาติชาดก มหาหงส์ มหาชาดก ฉันทชาดก และสรภังชาดก ใบเสมาที่เล่าเรื่องต่าง ๆ นี้บางชิ้นมีความสวยงามมากยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

[mappress mapid=”2506″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *