วัดโพธิชัย หลวงพ่อพระใส

วัดโพธิชัย หลวงพ่อพระใส

วัดโพธิชัย หลวงพ่อพระใส เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ใตเขตเทศบาลเมือง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวเมืองหนองคาย

นับเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่ยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดเรื่องราวอันช้านานมาแต่ประวัติศาสตร์ครั้งก่อน

สำหรับวัดโพธิ์ชัยนั้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมืองห่างจากตัวเมืองหนองคายไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 ทางไป อ.โพนพิสัย วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ

เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงาม หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกันมาก

มีตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง และพระใสประจำน้องสุดท้อง เดิมประดิษฐานที่กรุงเวียงจันทน์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามลงเรือข้ามฝั่งมายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพัดพระสุกจมน้ำหายไป ส่วนพระเสริมและพระใสได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่หนองคาย

จนในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็น (ข้าหลวง) อัญเชิญพระเสริม จากวัดโพธิ์ชัย หนองคายไปกรุงเทพฯ และอัญเชิญพระใสจากวัดหอก่องขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพฯ ด้วย แต่พอมาถึงวัดโพธื์ชัย หลวงพ่อพระใสได้แสดงปาฏิหาริย์จนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ ได้แต่พระเสริมลงกรุงเทพฯ ประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม ส่วนหลวงพ่อพระใสได้อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จนถึงปัจจุบัน

ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระใสจนได้สมญาว่า “หลวงพ่อเกวียนหัก” โดยในทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคาย จะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมชมวัดโพธิ์ชัย สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดโพธิ์ชัย 873 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 4246 1123 หรือ 0 4241 3723 โดยทางวัดจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วิกิพีเดีย
ที่อยู่: หนองคาย-โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042 461 123
ที่ตั้ง: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ชื่อสามัญ: วัดโพธิ์ชัย
พระประธาน: หลวงพ่อพระใส
นิกาย: เถรวาท
ประเภท: พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

[mappress mapid=”2667″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *