วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 11 บ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ที่มาของชื่อวัดแสงแก้วโพธิญาณ คือ “แสงแก้ว” มาจากแสงอันสว่างไสวราวกับดวงแก้วที่เปล่งประกายออกมาจากดอกบัว และสัญลักษณ์ “ดอกบัว” ที่พบในนิมิตก็อุปมาได้กับ”พระโพธิญาณ”อันเป็นความรู้แจ้งสูงสุด หรือ ความรู้ในการตรัสรู้ นั้นเอง(โพธิญาณ มาจากคำว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้และคำว่า ญาณ แปลว่าแปลว่า หยั่งรู้ คำว่า”โพธิญาณ”จึงแปลให้เข้าใจง่ายๆว่า ความรู้ในการตรัสรู้ หรือ ตรัสรู้ความรู้ในสัจธรรม

จากเดิมเป็นเนินดอยม่อนแสงแก้วซึ่งปรากฏในนิมิตของครูบาอริยชาติ จึงกลายเป็นวัดแสงแก้วโพธิญาณ และพระภาวนารัตนญาณ(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)ก็ย้ายจากวัดพระธาตุดงสีมา มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[1]

วัดแสงแก้วโพธิญาณ หรือที่รู้จักกันในนามว่า วัดครูบาอริยชาติ อริยะจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ

[mappress mapid=”2682″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *