วัดสิงห์ ปทุมธานี

วัดสิงห์ ปทุมธานี

วัดสิงห์ ได้สร้างขึ้นสมัยอยุธยา ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองสามโคก ปูชนียวัตถุและศิลปะโบราณ ที่ควรแก่การศึกษา คือ

1 หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาดิน เป็นพระพุทธรูปปูนลงรักปิดทองปางสดุ้งมาร
2 พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) ประดิษฐานอยู่หลังหลวงพ่อโตที่ศาลาดิน
3 โกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพญากราย อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ ท่านเป็นที่นับถือของประชาชนมากถึงกับได้ร่วมกันสร้างโกศขนาดใหญ่
4 พระประธานในโบสถ์ สร้างประมาณ 200 – 300 ปีเศษ หน้าตักกว้างประมาณ 5 ศอก สูง 6 ศอก นับว่าเป็นพระที่เก่ามาก และมีพระทรงเครื่องสมัยอู่ทองอีก 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
5 พระแท่นบรรทม เป็นพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสามโคก
6 ตู้พระธรรมลายลดน้ำ เป็นตู้ลงรักปิดทองทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะเป็นศิลปะโบราณยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นฝีมือในสมัยใด
7 ตุ่มสามโคก มีตุ่มสามโคกแท้จริง ซึ่งทางวัดเก็บรักษาไว้เพียง 2 ใบ อายุของตุ่มนี้ประมาณ 312ปี ปัจจุบันหาดูได้ยาก
8เตาโอ่ง –อ่าง เป็นเตาเผาโอ่ง – อ่าง ของชาวมอญแต่โบราณมีอยู่ 3เตา ในสมัยนั้นถ้ามองแต่ไกลจะเห็นเตาทั้ง 3 นี้เหมือนโคกดิน จนชาวบ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านสามโคก”

[mappress mapid=”1815″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *