วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี โดยมีองค์ประธานคือพระเจ้าตนหลวงโดยมีพิธียกเสากระดูกสันหลังเมื่อ พ.ศ 2034 โดยใช้เวลาสร้างถึง 33 ปีโดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2067 โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเมืองแก้ว ผู้ครองอาณาจักรล้านนา และพระยาเมืองตู้ ผู้ครองเมืองพะเยา โดยในสมัยนั้นมีเจ้าอาวาสองค์แรกที่ปรากฎในตำนานคือ พระธรรมปาล ซึ่งในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดเหนือได้มีการบูชาพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ 692 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีเนื้อที่ 74 ไร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

[mappress mapid=”1677″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *