วัดพระธาตุ

วัดพระธาตุ

เป็นวัดหลวงโบราณ ประจำเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดพระแก้ว รูปแบบสถาปัตยกรรมสกุลช่างเมืองกำแพงเพชร สิ่งปลูกสร้างก่อด้วยอิฐและศิลาแลง แตกต่างจากวัดพระแก้วซึ่งใช้ศิลาแลงเป็นหลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลัง วัดพระแก้ว

โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วย
พระเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง บนฐานแปดเหลี่ยม ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร มีระเบียงคดล้อมรอบพระเจดีย์ประธาน ต่อเนื่องมายังด้านหลังพระวิหาร ผังรูปแบบดังกล่าว เป็นรูปแบบที่มักสร้างในกรุงศรีอยุธยา โดยระเบียงคดนี้ นิยมที่จะประดิษฐานแถวพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ เหมือนอย่างเช่นที่ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
ถัดจากด้านหน้าพระวิหาร มี พระเจดีย์ราย ประจำด้านซ้าย และด้านขวา ส่วนด้านหน้าสุดซึ่งอยู่ตรงข้ามพระวิหาร คือประตูซุ้มยอด เป็นประตูทางเข้าวัด

วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ที่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

[mappress mapid=”2489″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *