วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดินมีทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณ อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด วัด นี้เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย “จองต่องสู่” เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากสหภาพพม่า ส่วนพระธาตุดองค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก
บริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ได้อย่างชัดเจน และสวยงามมาก ส่วนอีกทางด้านหนึ่งซึ่งเป็นทิศตะวันตก หากนักท่องเที่ยวมาในช่วงตะวันตกดิน จะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นมุมที่สวยงามไม่แพ้กัน
วัดนี้มีงานเทศกาลประจำปีหลายงาน เช่น ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง จะมีกิจกรรม ลอยกระทงสวรรค์ และโดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตารดาวดึงส์ หรือตักบาตรเทโวโรหนะด้วย

[mappress mapid=”449″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *