วัดช้างรอบ ช้างทรงเครื่องของเมืองกำแพงเพชร

วัดช้างรอบ ช้างทรงเครื่องของเมืองกำแพงเพชร

วัดช้างรอบ จ.กำแพงเพชร

หรือชื่อเดิม วัดช้างล้อม เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินดินภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ใช้ศิลาแลง มีลายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 20-21 ในยุคสุโขทัยตอนปลาย

โบราณสถานภายในวัด ประกอบด้วย
พระเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ รูปแบบเจดีย์นั้นปรับปรุงจากวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย อีกทีหนึ่ง ตั้งอยู่บนฐานรูปแปดเหลี่ยม ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณทั้งสี่ด้าน เชิงบันไดมีรูปสิงห์และทวารบาล บริเวณหน้ากระดานของฐานทักษิณ ประดับด้วยช้างปูนปั้นครึ่งตัว เป็นช้างทรงเครื่องแบบของพระมหากษัตริย์ ที่ปั้นขึ้นอย่างอย่างละเอียดสวยงาม อยู่โดยรอบฐาน ระหว่างช้างแต่ละเชือก ประดับด้วยปูนปั้นลายพฤกษา เป็นวัดที่มีการประดับช้างปูนปั้น เช่นเดียวกับ วัดพระแก้ว
พระวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ ภายในยังปรากฏแท่นอาสนสงฆ์ และฐานชุกชี มีมุขเด็จด้านหน้าและหลังพระวิหาร
บ่อศิลาแลง เป็นบ่อที่ขุดเพื่อนำศิลาแลง ไปใช้ก่อสร้างวัด ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหาร

วัดช้างรอบ ตั้งอยู่ที่ ถนนเฉลิมราชย์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

[mappress mapid=”2478″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *