วนอุทยานภูพระ

วนอุทยานภูพระ

วนอุทยานแห่งนี้มีลักษณะเป็นภูเขาที่ค่อนข้างสูงมีที่ราบบางแห่งและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม บริเวณโดยรอบมีหน้าผาและลานหินสูงต่ำมากมาย มีสภาพป่าไม้เป็นแบบป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ที่เป็นต้นกำเนิดของล้ำห้วยต่างๆ เพราะความสมบูรณ์ทางธรรมชาติจึงทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมูป่า ลิง ค่าง กระรอก พังพอน และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวนอุทยาน ได้แก่ ผาเสวย ถ้ำเสียมสับ ถ้ำพระรอด ผาหินแยก เป็นต้น เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนและชมวิวทิวทิศน์ที่สวยงาม

[mappress mapid=”2520″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *