วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

วนอุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 7,010 ไร่ มีบรรยากาศเป็นสวนป่าร่มรื่นในบริเวณนี้
มีน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะแก่การพักผ่อน
ที่ตั้งและการเดินทาง
ตั้งอยู่บ้านยายไท ตำบลหงส์เจริญ ห่างจากอำเภอท่าแซะ ตามทางหลวงสายเพชรเกษม
ประมาณ 13 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 467-468 หรือจากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนเพชรเกษม
ประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ริมถนนด้านขวาก่อนถึงตัวเมืองชุมพร
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบมีลำธารไหลผ่าน มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นโดยกรมป่าไม้ได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าโดยรอบ
น้ำตกกะเปาะ
สภาพทั่วไปเป็นหินปูน น้ำในลำธารใสเย็นไหลตลอดปี มีที่พักผ่อนโดยรอบตลอดลำธาร

[mappress mapid=”2229″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *