ร้านอาหารลูกชายกำนันบุญส่ง

ร้านอาหารลูกชายกำนันบุญส่ง

ร้าน อาหารอีสานพื้นบ้าน
รับรองความ อร่อย
เปิด บริการ มา แล้วกว่า 2 ทศวรรต หรือ 22 ปี

เปิดบริการตั้งแต่ 06.00น. – 24.00 น.

ช่วง เย็น จะมี เพลง โฟ๊คซอง ตั้งแต่ 1 ทุ่ม ขึ้น ไป น่ะค่ะ

[mappress mapid=”2498″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *