ร่มไม้สายธาร

ร่มไม้สายธาร

ร้านอาหารร่มไม้-สายธาร เป็นร้านอาหารของชุมชน เริ่มต้นภายใต้โครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนของรัฐบาล และมีการลงทุนเพิ่มเติม จนกลายเป็น
ร้านอาหารชุมชนร่มไม้ – สายธารในปัจจุบัน

[mappress mapid=”2382″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *