ภูเข้

ภูเข้

ภูเข้ หรือบางแหล่งก็เรียก ดอยหลวงพระบาง[1][2] เป็นภูเขาในทิวเขาหลวงพระบางซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สูงจากระดับน้ำทะเล 2,079 เมตร[3] โดยมีหลักเขตแดนหลักที่ 3-37 ตั้งอยู่บนยอด ภูเข้เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย[4] และสูงที่สุดในจังหวัดน่าน[5] โดยมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัด ภูเข้มีสภาพธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันระหว่างท้องทุ่งหญ้ากับผืนป่าดิบเขาที่ยังสมบูรณ์ ผสมผสานไปกับความงดงามของทิวเขาสลับซับซ้อนทั้งในเขตพื้นที่ประเทศไทยและลาว ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็นในป่าบริเวณภูเข้ ได้แก่ ก่วมแดง เฟิร์นมหาสดำ ขนุนดิน กล้วยป่า เจ้าแตรวง เป็นต้น
ภูเข้เป็นยอดเขาที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย เนื่องจากระยะทางการไปและกลับนั้นต้องพักค้างแรมในป่าด้วย

[mappress mapid=”1895″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *