พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)

ที่อยู่
๑๙ ม.๗ ต.เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๒๕๘๔ ๕๐๘๖

ผู้รับผิดชอบ
นาย พิศาล บุญผูก

กิจกรรมที่ดำเนินการ
๑.เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ
๒.เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีลวดลายประณีตสวยงาม
๓.เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและยังเป็นสัญญาลักษณ์ตราประจำจังหวัดนนทบุรี

[mappress mapid=”1957″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *