พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ในอาคารศาลากลางหลังเก่า จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของกาฬสินธุ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญของจังหวัด ห้องที่โดดเด่นคือ ห้องแพรวาซึ่งจัดแสดงผ้าไหมลายสวยและเครื่องแต่งกายเครื่องประดับสวยงามหลากหลายของชาวกาฬสินธุ์

– เปิดเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– หากเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือเข้าชมในวันหยุด ต้องติดต่อล่วงหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1695

[mappress mapid=”2500″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *