พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง เดิมเป็นอาคารของบริษัทอิสต์เอเชียติกประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้รับสัมปทานทำไม้สักในจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2449 เมื่อหมดสัปทานจึงได้มอบอาคารทั้ง 3 หลัง ให้กับรัฐบาลไทย และกรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นกองโรงเรียนป่าไม้ขึ้นในปีพ.ศ.2479

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) เห็นความสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำคณะครูและนักเรียนมาศึกษาหาความรู้ ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก จึงใช้อาคารที่เคยใช้เป็นที่ทำการ และที่พักของเจ้าหน้าที่บริษัทอิสต์เอเชียติก ทั้ง 3 หลัง และเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนป่าไม้ กรมป่าไม้ มาดำเนินการ

พิพิธภัณฑ์ 1
เดิมใช้เป็นที่ทำงานและที่พักของเจ้าหน้าที่ บริษัทอิสท์เอเชียติก ในสมัยที่เป็นโรงเรียนป่าไม้ใช้เป็นสโมสรนักศึกษา
พิพิธภัณฑ์ 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง มีเซฟทำด้วยปูนสำหรับเก็บทรัพย์สินของบริษัทอีสท์เอเชียติก ได้รับการซ่อมแซมโดยเทศบาลเมืองแพร่เมื่อปี 2545 นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมยังได้รวบรวมป้ายโรงเรียนป่าไม้และ ป้ายอาคารสถานที่เก่าซึ่งทำด้วยไม้และปีกไม้ไว้ ส่วนชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวของโรงเรียนป่าไม้ นอกจากนั้นในอาคารนี้ ยังมีห้องเพดานใต้หลังคาเป็นห้องโถงกว้าง

พิพิธภัณฑ์ 2
พิพิธภัณฑ์ 2: พิพิธภัณฑ์ไม้สัก เป็นอาคาร 2 ชั้น เดิมใช้เป็นที่ทำการของบริษัทอีสท์เอเชียติก ในสมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ใช้เป็นห้องเรียน และห้องพักครู ต่อมาใช้เป็นที่ทำการและห้องประชุมของโรงเรียน เมื่อปี 2541 ได้ใช้ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดแสดงประวัติการทำไม้สักของเมืองแพร่ ประดิษฐกรรมจากไม้ และตัวอย่างไม้ชั้นล่างเป็นสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)

พิพิธภัณฑ์ 3
พิพิธภัณฑ์ 3 เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแพร่เก่า ใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่บริษัทอีสท์เอเชียติก ในสมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ ใช้เป็นบ้านพักผู้อำนวยการ ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างเป็นห้องโถง มีเตาผิงภายในห้อง จัดแสดงภาพสมัยเก่า ๆ ของบริษัทอีสท์เอเชียติก

[mappress mapid=”484″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *