พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 ภายในจะมีห้องบางส่วนทั้งชั้นบน และชั้นล่าง เช่น ห้องศิลปทวารวดี ห้องเครื่องถ้วย ไทย-จีน ห้องประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ห้องศรีวิชัย หรือ ศิลปกรรมภาคใต้ ฯลฯ

ในสมัยก่อนเคยเป็นคฤหาสน์ของผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาเมื่อปี พ.ศ. 2421 จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2437 ใช้เป็นที่พำนักและว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษสงขลา ซึ่งต่อมาก็คือ เจ้าพระยายมราช และต่อมาใช้เป็นศาลาว่าการมณฑนครศรีธรรมราช ต่อมาพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา และเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2525 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาเปิด วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ และจะปิดวัน วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดทางราชการ เป็นต้น

[mappress mapid=”1146″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *