ปราสาทหินนางรำ

ปราสาทหินนางรำ

ปราสาทหินนางรำ เป็นโบราณสถานสมัยขอม ที่เรียกว่า เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน ๒ กลุ่ม ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน กลุ่มปรางค์ที่สมบูรณ์กว่าหลังอื่น ประกอบด้วย ปรางค์องค์กลาง มีมุขยื่นออกไปข้างหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาท มีวิหารก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก และมีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ส่วนซุ้มโคปุระหรือประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูปกากบาทนอกกำแพง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลาแลง ถัดจากปราสาทนางรำ ไปทางทิศใต้มีปราสาทอีก ๓ หลัง เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งปัจจุบันเห็นเพียงฐานมีกรอบประตูและทับหลังหินทราย รอบๆมีกำแพงศิลาแลงและคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบ

[mappress mapid=”2025″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *