บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู

บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู

ที่ตั้งและการเดินทาง
ที่ตั้งและการเดินทาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม การเดินทางจากถนนเพชรเกษมแยกซ้าย
กิโลเมตรที่ 92 ไปบ้านดวด ประมาณ 700 เมตร

ลักษณะ
บ่อน้ำร้อนมี 3 บ่อ ระดับความร้อนอยู่ที่ 45 องศา
แวดล้อมด้วยป่าทึบ แต่ละบ่อมีน้ำร้อนผุดจากผิวดิน เป็นไอน้ำสีขาวบริเวณกว้าง
น้ำร้อนพอประมาณ สามารถอาบน้ำและเช็ดตัวได้ บริเวณบ่อน้ำร้อนจะมีถ้ำ ชื่อ
ถ้ำเขาพลู มี รปภ. รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

[mappress mapid=”2250″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *