บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)

เป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดขึ้นจากใต้ดิน จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ มีความร้อนประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียส เป็นที่โจษขานว่า หากใครได้อาบหรือดื่มกินจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เช่น โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคลยังบ้านเรือน
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง
– เส้นทางแรก ถนนสายกำแพงเพชร – สุโขทัย ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และแยกซ้ายมือไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร
– เส้นทางที่สอง ถนนสายหนองปลิง – ท่าไม้แดง โดยทางแยกเข้าบ่อน้ำพุร้อนห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร และแยกขวามือไปอีก 5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร

[mappress mapid=”2487″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *