น้ำตกแสงจันทร์

น้ำตกแสงจันทร์

น้ำตกแสงจันทร์ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่เป็นน้ำตกลงรูเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทย………………..
ที่ตั้งของน้ำตกแสงจันทร์ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
“น้ำตกแสงจันทร์” มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ” น้ำตกลอดรูหรือน้ำตกลงรู ” ซึ่งเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละอองผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตกที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงามสงบประสานอย่างกลมเกลือนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน
” รูหิน ” เกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากหินทรายทนตอการถูกกัดกร่อนน้อย กำเนิดของน้ำตกแสงจันทร์จึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลงตัวของ ” หินทรายและสายน้ำ “

สิ่งที่น่าสนใจ
จากบริเวณลานจอดรถเดินไปทางทิศใต้ ด้านขวามือ ห่างจากทางลงน้ำตกประมาณ 15 เมตร จะเห็นสานน้ำไหลผ่านเพิงผาลงรูหินกลมแล้วไหลต่อเป็นทางน้ำตกสู่แอ่งด้านล่าง มีทางให้เดินลงไปชมน้ำตกจากด้านล่างซึ่งใต้ชะงอนผาใหญ่ มองเห็นน้ำไหลผ่านลงรูกลมเป็นปล่องอย่างชัดเจน บริเวณหุบเขา รอบน้ำตกมีความชุ่มชื่น มีต้นการะเกดขึ้นในลำห้วยจำนวนมาก และมีปลาว่ายอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก

การเดินทาง
จาก อ.โขงเจียม ใช้ทางหลวงหมายเลข 2134 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2112 ที่มุ่งสู่ อ.เขมราฐ ระหว่างทางจะผ่านน้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรูที่ต้องแยกขวาเข้าไปอีกเล็กน้อย

[mappress mapid=”698″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *