น้ำตกห้วยหาด

น้ำตกห้วยหาด

น้ำตกห้วยหาด หรือ น้ำตกบ้านยอด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ในพื้นที่หมู่บ้านยอด ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน[1] มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยหาดที่มีต้นกำเนิดจากดอยจี๋[2] เป็นน้ำตกขนาดกลาง ความสูงประมาณ 3 ชั้น[3] ไหลผ่านผาหินสูงประมาณ 30 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี เบื้องล่างมีแอ่งน้ำกว้างสามารถเล่นน้ำได้ ตัวน้ำตกมีความสวยงาม อยู่ในโอบล้อมของหน้าผาสูง ธรรมชาติโดยรอบมีความชุ่มเย็นจากละอองน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ดอกไม้ป่าผลิดอกจะมองเห็นสีแดง เหลือง ส้ม ตัดกับผืนป่าสีเขียวขจี

[mappress mapid=”1900″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *