น้ำตกสาริกา

น้ำตกสาริกา

น้ำตกสาริกาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ ซึ่งอุทยานจะครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 จังหวัด น้ำตกสาริกาถือว่าเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองนครนายกมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของนครนายกและจังหวัดในแถบภาคกลาง

น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกที่มีลักษณะโยนตัวลงมาจากหน้าผาที่สูงชันในป่าทึบบนเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความสูงถึง 9 ชั้น ผาที่สูงสุดประมาณ 100 เมตร ซึ่งในแต่ละชั้นของน้ำตกก็จะมีชั้นหินธรรมชาติรองรับน้ำและกลายเป็นแอ่งน้ำ ขนาดเล็ก ๆ อยู่ทั่วบริเวณชั้นของน้ำตกซึ่งบางแห่งมีขนาดกว้างและน้ำไม่ลึกมากทำให้เรา สามารถลงไปชุ่มฉ่ำกับสายน้ำตกแห่งนี่ได้แบบสบายและปลอดภัยด้วย ชั้นล่างสุดน้ำตกลงเป็นสายใหญ่ จากที่สูงลงสู่อ่างน่ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแอ่งใหญ่มีน้ำมาก เหมาะแก่การลงอาบน้ำเล่น ปัจจุบันมี บันไดปูนขึ้นไปถึงบริเวณชั้นสองได้ ในฤดูฝนน้ำตกไหลแรงตกกระทบโขดหินดังสนั่น เป็นละอองขาวกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณโขดเขาริมแอ่งน้ำ

ทางด้านล่างทางขึ้นมายังตัวน้ำตกสาริกา มีร้านบริการอาหารเครื่องดื่มอยู่หลายร้าน มีอาหารเมนูอร่อยมากมายให้เราได้แวะชิม และมีร้านบริการของที่ระลึกในรูปแบบ ต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้นยังมีของดีเมืองนครนายก ให้เราได้เลือกชมและซื้อหากลับบ้านไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย ด้านหน้าทางเข้าทางอุทยานทำเป็นที่จอดรถ เป็นลานกว้างสามารถจอดรถได้อย่างสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่คอยบริการอย่างเต็มที่

บริเวณทางขึ้นน้ำตกสาริกามีศาลของเจ้าพ่อปลัดจ่างที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้านในประดิษฐานองค์เจ้าพ่อปลัดจ่าง ที่แกะสลักจากไม้คูณอายุกว่า 50 ปี ชาวนครนายกและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่างแห่งนี้ถือว่าทรงอานุภาพมากที่สุดในพื้นป่าเขาใหญ่ทั้ง หมดและเป็นองค์ประมุขขององค์เจ้าพ่อทั้งหมดใน อาณาจักรพื้นป่าเขาใหญ่อีกด้วย มาเที่ยวน้ำตกที่สวยงามแล้ว ยังได้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ในพื้นป่าเขาใหญ่เพื่อพอพรให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

[mappress mapid=”2123″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *