น้ำตกลานรัก

น้ำตกลานรัก

น้ำตกลานรัก หรือน้ำตกตาดหินกอง ตั้งอยู่ในตำบลพรหมณีใช้เส้นทางเดียวกับทาง ไปน้ำตกสาริกา และน้ำตกนางรองโดยแยกซ้ายที่ สี่แยกประชาเกษม ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 8 (ไปทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำ ทรายทอง) และเดินทางต่อด้วยถนนลูกรังอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึง บริเวณตัวน้ำตกซึ่งเกิดจากสายธารเล็กๆไหลผ่าน ลานหินในช่วงสุดท้าย ไหลพุ่งเป็นทางยาวผ่านลานหินที่กว้างเลียบตรง
เชิงเขาเตี้ย ๆอย่างสวยงาม และแปลกไปจากน้ำตกแห่งอื่นๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน

[mappress mapid=”2105″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *