น้ำตกทับพญาเสือ

น้ำตกทับพญาเสือ

น้ำตกทับพญาเสือ หรือ น้ำตกตาดฟ้า (ภูเวียง) ลักษณะเด่นของแหล่ง : ด้านบนเป็นหน้าผาชันน้ำตกชั้นเดียวขนาดเล็ก มีความสูง 10 เมตร ด้านล่างเป็นพลาญหินลาดเอียงยาว 200 เมตร ทางน้ำไหลตกลงมาตามความลาดชันของภูมิประเทศ

การเดินทาง : จากตัวจังหวัดขอนแก่นใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านหินร่อง เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าตัวน้ำตกอีก 1,200 เมตร จะถึงตัวน้ำตก

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

[mappress mapid=”153″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *