น้ำตกถ้ำฝุ่น

น้ำตกถ้ำฝุ่น

น้ำตกถ้ำฝุ่น จ.บึงกาฬ น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณท้องที่บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 33 กิโลเมตร และจากจังหวัดประมาณ 169 กิโลเมตร
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแห่งอยู่ทางตอนเหนือของภู และบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำฝุ่นซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติที่ร่มเย็นอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกถ้ำฝุ่น จะมีอยู่ 2 จุด คือ จุดที่หนึ่ง เป็นจุดที่น้ำไหลลงจากภูวัว ในแนวดิ่ง ทำให้เป็นร่องของน้ำ เราสามารถว่ายน้ำเข้าไปในโพลงแห่งนี้ได้ในหน้าแล้ง จุดที่ 2 คือ การไหลของน้ำตกในแนวราบผสม กับแนวดิ่ง ที่เป็นสายยาวมาก

[mappress mapid=”1869″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *